02 800 9090
Perfect Companion Group Co., Ltd.
TH
ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์สัตว์เลี้ยง
หน้าหลัก / สินค้า
MaxWin
Spray
  • สเปรย์ไล่แมลง กลิ่นตระไคร้หอม (Natural Citronella Oil) สูตรธรรมชาติสำหรับม้า
  • กลิ่นตระไคร้หอม สามารถขับไล่แมลงวัน ยุง หรือแมลงต่างๆ ที่มารบกวนม้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและยาวนาน
  • ช่วยบำรุงขนและผิวหนังของม้าให้มีสุขภาพที่ดี
  • ช่วยให้ขนเงางามและผิวหนังชุ่มชื้น
  • ปราศจากสารเคมีและยาฆ่าแมลงที่เป็นอันตรายต่อม้า
นํ้าหนัก

500 ml.

สินค้าใกล้เคียง