02 800 9090
Perfect Companion Group Co., Ltd.
TH
อาหารม้า
หน้าหลัก / สินค้า
แม็กซ์วิน
โปร คอมพลีท
  • ย่อยง่าย
  • เนเชอรัล ไวตามิน อี เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน และเพิ่มคุณภาพของนมน้ำเหลืองในแม่ม้า
  • ไบโอตินสูง ช่วยเสริมสร้างโครงสร้างของกีบ ทำให้กีบแข็งแรง
  • หลากหลายแหล่งของพลังงานสำหรับการย่อยอาหารที่สมดุลมากขึ้น และช่วยให้การทำงานของระบบทางเดินอาหารทำงานได้อย่างปกติ
  • แร่ธาตุออร์กานิก ช่วยเสริมสร้างความสมบูรณ์แข็งแรงของกระดูก
นํ้าหนัก

2 กิโลกรัม, 10 กิโลกรัม, 20 กิโลกรัม, 30 กิโลกรัม

อาหารม้า แม็กซ์วิน โปร คอมพลีท เป็นอาหารอัดเม็ดที่ย่อยง่าย เหมาะสำหรับม้าทุกประเภท ทุกสายพันธุ์  มีสารอาหารครบถ้วนและสมดุล หลากหลายแหล่งของพลังงาน  ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกาย  ช่วยเสริมสร้างโครงสร้างของกีบ ช่วยให้กีบแข็งแรง  ช่วยให้ระบบทางเดินอาหารทำงานได้อย่างปกติ  แหล่งเยื่อใยคุณภาพสูงจาก อัลฟัลฟ่า บีทพัลล์

อาหารอัดเม็ดช่วยให้ย่อยง่าย
เนเชอรัล ไวตามิน อีดูดซึมได้ดี ช่วยให้กล้ามเนื้อที่บาดเจ็บกลับคืนสู่สภาพปกติได้ดีขึ้น เพิ่มคุณภาพนมน้ำเหลืองในแม่ม้า
ยีสต์ช่วยให้ระบบทางเดินอาหารทำงานได้อย่างปกติ
ไบโอตินช่วยเสริมสร้างโครงสร้างของกีบ ช่วยให้กีบแข็งแรง
ไขมันจากพืช และเยื่อใยอาหารการใช้พลังงานจากไขมัน และเยื่อใยอาหาร จะปลดปล่อยออกมาอย่างช้าๆ ทำให้ใช้งานม้าได้นานขึ้น อีกทั้งยังช่วยให้จุลินทรีย์ในระบบทางเดินอาหารทำงานได้เป็นอย่างดี
แร่ธาตุออร์กานิกช่วยเสริมความสมบูรณ์แข็งแรงของกระดูก

ให้อาหารม้า แม็กซ์วิน โปร คอมพลีท ประมาณ 0.5-0.75 % ของน้ำหนักร่างกายม้า

เพื่อให้ม้ามีรูปร่างเหมาะสมตามต้องการ  สามารถเพิ่มหรือลดปริมาณอาหารตามลักษณะการใช้งาน หรือตามความต้องการสารอาหารของม้าแต่ละตัว

ตารางปริมาณการให้อาหารม้า แม็กซ์วิน โปร คอมพลีท

ม้าในระยะกำลังเติบโต
หลังหย่านม 
อายุ 1 ปี 
อายุมากกว่า 1 ปี ไม่เกิน 2 ปี
2 – 3 กิโลกรัม
3 กิโลกรัม
3 – 4 กิโลกรัม
สามารถให้ได้ตามความต้องการโดยไม่จำกัดปริมาณ
สามารถให้ได้ตามความต้องการโดยไม่จำกัดปริมาณ
8 – 10 กิโลกรัม
แม่ม้า
เลี้ยงลูกระยะแรก
เลี้ยงลูกระยะท้าย
ตั้งท้องระยะแรก
ตั้งท้องระยะท้าย
5 – 6 กิโลกรัม
3 – 4 กิโลกรัม
2 – 3 กิโลกรัม
3 – 4 กิโลกรัม
สามารถให้ได้ตามความต้องการโดยไม่จำกัดปริมาณ
10 กิโลกรัม
10 กิโลกรัม
สามารถให้ได้ตามความต้องการโดยไม่จำกัดปริมาณ
พ่อม้า3 – 5 กิโลกรัม10 - 12 กิโลกรัม
ม้าใช้งาน
ใช้งานเบา
ใช้งานปานกลาง
ใช้งานหนัก
2 – 3 กิโลกรัม
3 – 4 กิโลกรัม
5 – 6 กิโลกรัม
8 – 10 กิโลกรัม
10 - 12 กิโลกรัม
มากกว่า 14 กิโลกรัม
ม้าแก่3 – 4 กิโลกรัมสามารถให้ได้ตามความต้องการโดยไม่จำกัดปริมาณ
ม้าทั่วไป
ม้าอ้วนง่าย
ม้าอ้วนยาก
2 กิโลกรัม
4 กิโลกรัม
8 – 10 กิโลกรัม
สามารถให้ได้ตามความต้องการโดยไม่จำกัดปริมาณ

*ปริมาณอาหารหยาบ : เป็นหญ้าที่มีคุณภาพดี สะอาด ไม่มีฝุ่น ไม่มีเชื้อรา และไม่ใช่อาหารหยาบจำพวกพืชตระกูลถั่ว เช่น อัลฟัลฟ่า*

สินค้าใกล้เคียง