02 800 9090
Perfect Companion Group Co., Ltd.
TH
อาหารม้า
หน้าหลัก / สินค้า
แม็กซ์วิน เวิร์คกิ้ง ฮอร์ส
  • ความน่ากินสูง สารอาหารครบถ้วน เหมาะสำหรับม้าแข่ง ม้าใช้งานทุกประเภท
  • สูตรอาหารที่มีพลังงานสมดุล จากวัตถุดิบที่ย่อยง่าย และให้พลังงานสูง
  • อุดมด้วยสารอาหารที่ช่วยเสริมสร้างโครงสร้าง และความแข็งแรงของกีบ
  • เสริมยีสต์ ช่วยการย่อย ทำให้ระบบทางเดินอาหารสมดุล ลดปัญหาของระบบทางเดินอาหาร
นํ้าหนัก

30 กิโลกรัม

สินค้าใกล้เคียง