02 800 9090
Perfect Companion Group Co., Ltd.
EN
COMMUNITY & EVENTS
HOME / BLOG
BLOGS
JUL
12

การดูแลหมาแมวในฤดูฝน

by admin / July 12, 2019

          ในฤดูฝนนั้น นอกจากฝนตกทำให้ทุกอย่างรอบตัวเราเปียกแล้ว ยังทำให้อากาศมีความชื้นมากกว่าปกติอีกด้วย ดังนั้นเราควรใส่ใจดูแลสุขภาพตัวเองให้มากขึ้น ดูแลสุขภาพคนในครอบครัว และอย่าลืมดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยงในบ้านของเราด้วยนะคะ  ในบทความนี้เรามีวิธีการดูแลสัตว์เลี้ยงในฤดูฝนมาฝากกันค่ะ

1397

http://www.weathercast.co.uk/nc/weather-news/news/article/the_dogs_of_weather.html

          อันดับแรกดูแลขนของสุนัขและแมวให้แห้งอยู่เสมอ โดยเฉพาะหลังจากกลับมาจากนอกบ้าน เพราะขนที่เปียกชื้นอาจทำให้สัตว์เลี้ยงเป็นหวัด  และอาจมีเชื้อราและแบคทีเรียเจริญเติบโตได้ดีที่ผิวหนัง ทำให้เกิดโรคผิวหนังตามาได้ และต้องหมั่นสังเกตพฤติกรรมที่ผิดปกติของสัตว์เลี้ยง เช่น การคัน การเกา ที่ใดที่หนึ่งมากกว่าปกติ หรือมีกลิ่นที่ผิดปกติจากผิวหนัง หรือหู นอกจากนี้ควรรักษาความสะอาดของหู ล้างหูสม่ำเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง ตัดขนรอบหูให้สั้นเพื่อให้ง่ายต่อการดูแล เพราะอากาศชื้น จะทำให้ช่องหูอับชื้นกว่าปกติ

          ความสะอาดของฝ่าเท้าก็เป็นสิ่งสำคัญ หลังจากกลับมาจากนอกบ้าน ควรล้างทำความสะอาดฝ่าเท้า และเช็ดให้แห้งอยู่เสมอโดยเฉพาะบริเวณระหว่างนิ้วเท้า ในสุนัขที่ขนยาวควรตัดขนบริเวณรอบฝ่าเท้าให้สั้นอยู่เสมอ เพื่อง่ายต่อการทำความสะอาด

ดูแลความสะอาดที่นอนของสัตว์เลี้ยง ให้แห้งสะอาดอยู่เสมอ เพราะที่นอนของสัตว์เลี้ยงในส่วนที่เป็นผ้าหรือฟูกจะชื้นง่ายกว่าปกติในหน้าฝน  ดังนั้นควรหมั่นนำมาตากแดด  ซักทำความสะอาดอยู่เสมอ และดูแลรักษาความสะอาดบริเวณโดยรอบที่นอนของสัตว์เลี้ยงด้วย

          ดูแลเรื่องอาหาร  อาหารที่ให้สัตว์เลี้ยงควรเปลี่ยนให้เป็นอาหารใหม่ในทุกมื้อ  หากในมื้อนั้นสัตว์เลี้ยงกินอาหารไม่หมด ควรเอาออก และเปลี่ยนเป็นอาหารใหม่ในมื้อต่อไป เพื่อไม่ให้เชื้อโรคเจริญเติบโตในอาหารที่ค้างมื้อนั้น ถ้าสัตว์เลี้ยงกินเข้าไป อาจทำให้ท้องเสียได้ และที่สำคัญต้องเตรียมน้ำสะอาดให้เพียงพอ

          ถึงแม้ในฤดูฝนการพาสัตว์เลี้ยงออกนอกบ้านอาจทำได้น้อยกว่าปกติ ก็ควรมีกิจกรรมในบ้านร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สัตว์เลี้ยงได้มีการเคลื่อนไหวร่างกายและใช้พลังงานในระดับปกติ ไม่น้อยเกินไป เช่น การเล่นของเล่นในแมวและสุนัขพันธุ์เล็ก หรือในสุนัขพันธุ์ใหญ่ เราควรจัดกิจรรมให้สุนัขสามารถออกกำลังกายในบ้านได้ เช่น วิ่งขึ้นลงบันได วิ่งไล่ลูกบอล และเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีร่วมกันระหว่างเจ้าของและสัตว์เลี้ยงด้วย

1396

https://tocka.com.mk/images/gallery/gallery-images/small/1396/