02 800 9090
Perfect Companion Group Co., Ltd.
EN
COMMUNITY & EVENTS
HOME / BLOG
BLOGS
FEB
09

ก้อนขนในแมว (Hairball)

by admin / February 09, 2018

ก้อนขนในแมว (Hairball)

ตามธรรมชาติ แมวจะเลียขนเพื่อทำความสะอาดตัวเอง  และในขณะเดียวกันขนที่เลียเหล่านั้นก็จะถูกกลืนเข้าไปในระบบทางเดินอาหารของแมวด้วย พฤติกรรมทั่วไปแมวก็จะอาเจียนออกมาเป็นก้อนขน หรือถ่ายออกมาพร้อมกับอุจจาระ ซึ่งในบางครั้งแมวก็พยายามกินหญ้าเพื่อให้กระเพาะอาหารระคายเคืองจะได้อาเจียนเอาก้อนขนออกมา ถ้าหากแมวอาเจียนออกมาเป็นก้อนขนได้เองเดือนละ 1 ครั้ง หรือ 2-3 ครั้งต่อเดือนก็ถือว่าปกติ แต่ถ้าหากแมวไม่สามารถอาเจียน หรือถ่ายเอาก้อนขนออกมาได้เอง ก้อนขนเหล่านั้นจะสะสมอยู่ในระบบทางเดินอาหาร รวมตัวแน่นจนกลายเป็นก้อนขนาดใหญ่ เข้าไปอุดตันระบบทางเดินอาหารจนเกิดอันตรายได้ หากแมวของเราแสดงอาการไอแห้งๆเหมือนพยายามขย้อนแต่ไม่มีอะไรออกมา ร่วมกับไม่ถ่ายอุจจาระ ท้องเสีย เบื่ออาหาร ท้องกาง ก็ให้สันนิฐานได้เลยว่ามีก้อนขนเข้าไปอุดตันในระบบทางเดินอาหารแล้ว อาการเหล่านี้เราสามารถพบได้ทั้งแมวขนสั้นและขนยาว แต่จะพบมากในแมวขนยาวมากกว่าเนื่องจากปริมาณขนที่กลืนเข้าไปมีปริมาณมากกว่า

ginger-cat-licking-44

Cr. https:// vetwest.com.au/pet-library/hairballs-in-cats 

วิธีป้องกัน

การแปรงขน หรือ  Grooming ให้แมวเป็นประจำทุกวัน จะช่วยลดปัญหาก้อนขนอุดตันในแมวได้ดี นอกจากนี้ยังมีอาหารที่ช่วยป้องกัน และลดการเกิดก้อนขน โดยเป็นอาหารที่เสริมเยื่อใย (Fiber) เพิ่มขึ้น  ซึ่งเยื่อใยจะเข้าไปจับกับขนและพาออกกับอุจจาระอย่างสม่ำเสมอ ทำให้ไม่มีขนรวมกันเป็นก้อนอยู่ในระบบทางเดินอาหาร

และสิ่งที่สำคัญ ที่ขาดไม่ได้ คือ น้ำสะอาด ซึ่งน้ำเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ระบบทางเดินอาหารของน้องแมวทำงานได้ดี และขับก้อนขนออกมากับอุจจาระได้ตามธรรมชาติ

CatGrooming

Cr. http://catcareclinic.net/vetsservices/feline-grooming/