02 800 9090
Perfect Companion Group Co., Ltd.
EN
COMMUNITY & EVENTS
รับรู้ข่าวสาร กิจกรรม ความรู้ บทความ Smart Heart Pet ของ PCG ที่นี่ที่เดียว
NEWS AND EVENTS
DEC
09
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากการร่วมสนุกรายการ "ลุ้นทองกับ SmartHeart GOLD
by admin / December 09, 2015

ขอแสดงความยินดีกับลูกค้าอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ท(R) โกลด์ผู้โชคดีทั้ง 21 ท่านและร้านค้า * ที่ได้รับรางวัลสร้อยคอทองคำหนัก 2 สลึง 1 เส้น จากการส่งชิงโชคชิ้นส่วนคูปองเมื่อมียอดซื้ออาหารสุนัข สมาร์ทฮาร์ท® โกลด์ ครบทุก 200 บาท สูตรใด ขนาดใดก็ได้ ที่จัดขึ้นตั้งแต่เดือนกันยายน-พฤศจิกายน 2558

*บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้โชคดี และร้านค้าที่ได้รับรางวัลแล้วเพียง 1 รางวัลตลอดรายการนี้ และของรางวัลไม่สามารถโอน หรือมอบสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้

ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลสร้อยคอทองคำ 2 สลึง 1 เส้น ได้แก่

ชื่อ-นามสกุลเบอร์โทรศัพท์ซื้อจากร้านค้า
บุณธรรม เจสสระ084377****FITONE
ขวัญใจ สาแจ้งใหญ่086367****FITONE
นิธารีย์ กิตติศรีสวัสดิ์081492****FITONE
จิรภัทร ตันทอง092004****KU Garden
วรภัทร ต้นทอง092004****KU Garden
วรรัตน์ กิจเลิศบรรจา089495****KU Garden
หนึ่งฤทัย กรีทา087319****พรวศินทร์ เพ็ทช้อป
ภัทรานิษฐ์ จันทร์วงศ์089914****พรวศินทร์ เพ็ทช้อป
ฉัตรชัย คงพันธ์085231****เจนเวชภัณฑ์
เกียรติภูมิ ภูมิพื้นผล081814****โรงพยาบาลสัตว์บ้านแก้ว
ภัทรีดา ภูมิศิริชโย089833****โรงพยาบาลสัตว์บ้านแก้ว
กิตติพงษ์ ภูมิพื้นผล085966****โรงพยาบาลสัตว์บ้านแก้ว
สมพงษ์ สร้างนานอก093501****เจอรรี่เพ็ทมาร์ท
พรรณนภา จองทองหลาง080472****โรงพยาบาลสัตว์อิทธิเวช
นนทิช กุลพิเศษ088312****ขอนแก่นปลาตู้
วณิชชา อนุกูลประเสริฐสิทธิวงศ์086916****ล้านเก้า เพ็ทช้อป
กุณทลี ใจคำ091067****ล้านเก้า เพ็ทช้อป
สมพร สังขรัตน์081445****เพ็ทมาร์ท สาขา1
พูนศักดิ์ ศรีสำราญ083033****มายด็อก
เลียบ เย็นใจ099590****เพชรบุรีค้าข้าว
ศรินธร สอดจิตต์089646****รัติฟาร์ม

รายชื่อนี้เป็นรายชื่อที่ทางบริษัทฯ ติดต่อได้ และยืนยันเป็นผู้โชคดีรับรางวัลทั้งหมด

กติกาการรับรางวัล

  1. บริษัทฯ จะแจ้งผลการจับรางวัลให้ผู้โชคดีทราบผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ที่เขียนไว้บนคูปอง หากบริษัทฯไม่สามารถติดต่อผู้โชคดีได้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดีสำรองรายถัดไป
  2. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องเตรียมหลักฐานบัตรประชาชน เพื่อยืนยันการรับรางวัล รายละเอียดดังนี้
  • สำเนาบัตรประชาชน ที่มีชื่อและที่อยู่ตรงตามที่เขียนไว้บนคูปอง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  • ส่งสำเนาบัตรประชาชนข้างต้นมาที่เบอร์แฟกซ์ 02-670-9699 หรืออีเมล์ [email protected]
    ติดต่อคุณณัฐภัทร เสร็จกิจ โทรศัพท์ 02-670-9601
  • สำเนาบัตรประชาชนส่งกลับภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2558
  1. หลังจากส่งสำเนาบัตรประชาชนมาที่บริษัทฯ แล้วทางบริษัทฯ จะนำมาทำหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย และจะส่งกลับให้ผู้โชคดีพร้อมกับการมอบทองให้ผู้โชคดีในเดือนมกราคม 2559 โดยทางบริษัทฯจะติดต่อกับทางผู้โชคดีอีกครั้งเพื่อให้มารับรางวัลที่ร้านค้าที่เขียนอยู่บนคูปองใบนั้น
  2. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 4/2528
  3. รายชื่อผู้โชคดีที่สามารถติดต่อได้ และยืนยันรับรางวัลทั้งหมด จะประกาศผลตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2558 เป็นต้นไปที่ www.perfectcompanion.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกติกาการรับรางวัลได้ที่ คุณณัฐภัทร เสร็จกิจ โทรศัพท์ 02-670-9601 อีเมล์ [email protected] บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด เลขที่ 1 เอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น14 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพ 10120