Th
|
 Shop Online
 SmartHeart
 e-Card
 Me-O
 MaxWin
 Optimum
 PCG
สัตวแพทย์ (ฝ่ายการตลาด - ลูกค้าสัมพันธ์)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ให้คำปรึกษาและดูแลข้อร้องเรียนจากลูกค้าด้านสุขภาพสัตว์เลี้ยง
 • ติดต่อประสานงานกับทางสมาคมสัตวแพทย์และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ออกบูทงานให้ความรู้ลูกค้า และงานออกบูททางวิชาการ หรืองานสัมมนาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของสัตวแพทย์
 • สนับสนุนข้อมูลวิชาการด้านสัตว์เลี้ยงให้แก่หน่วยงานภายในบริษัทฯ เพื่อส่งเสริมการขาย การตลาดและการวิจัยผลิตภัณฑ์
 • อบรมให้ความรู้แก่พนักงานและเขียนบทความวิชาการด้านสุขภาพสัตว์เลี้ยง

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี สาขาสัตวแพทยศาสตร์ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี
 • รักสัตว์เลี้ยงและชอบการพูดคุยพบปะลูกค้า
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษ ได้ดีทั้ง พูด อ่าน และเขียน
 • สามารถปฎิบัติงานต่างจังหวัด ต่างประเทศหรือในวันหยุดได้เป็นครั้งคราว

ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครมาได้ที่ phatcharee.tim@perfectcompanion.com หรือสอบถามที่ คุณพัชรี 02-6709662

สัตวแพทย์ (ฝ่ายพัฒนาความรู้เรื่องสัตวเลี้ยง)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • สนับสนุนข้อมูลวิชาการด้านสัตว์เลี้ยงให้แก่หน่วยงานภายในบริษัท เพื่อกิจกรรมการขาย การตลาดและการวิจัยผลิตภัณฑ์
 • ควบคุม ดูแล โปรแกรมการพัฒนาสุขภาพสัตว์เลี้ยง การเพาะพันธุ์และการทดลอง
 • อบรมให้ความรู้ด้านสัตว์เลี้ยงและผลิตภัณฑ์แก่พนักงานและลูกค้า
 • ประชาสัมพันธ์ให้พนักงาน ลูกค้า หน่วยงานในเครือและผู้บริโภครับรู้ถึงผลงานการประกวดที่ผ่านมาของสัตว์เลี้ยงในโครงการเพื่อภาพลักษณ์ที่ดีและการยอมรับในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของบริษัท
 • ประสานงานกับฝ่ายการตลาดเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาด เช่น การถ่ายภาพผลิตภัณฑ์ การนำสัตว์เลี้ยงประกวดร่วมกิจกรรมทางการตลาด ฯลฯ
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน สมาคม เพื่อประโยชน์ขององค์กรด้านการประกวดสัตว์เลี้ยงและการพัฒนาพันธุ์สัตว์เลี้ยง
 • นำเสนอความคิดหรือโครงการต่างๆ เพื่อเพิ่มยอดขาย ช่องทางการขาย และภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ของบริษัท
 • การบริการด้านการดูแลสัตว์เลี้ยงและการรักษาสัตว์เลี้ยงในกลุ่มลูกค้าวีไอพีและผู้บริหารระดับสูง

คุณสมบัติ 

 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาสัตวแพทยศาสตร์ / สัตวบาล
 • มีความชอบที่จะปฏิบัติงานกับสัตว์เลี้ยง
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษ ได้ดีทั้ง พูด อ่าน และเขียน
 • สามารถปฎิบัติงานต่างจังหวัด ต่างประเทศหรือในวันหยุดได้เป็นครั้งคราว

ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครมาได้ที่ phatcharee.tim@perfectcompanion.com หรือสอบถามที่ คุณพัชรี 02-6709662

Product Marketing

Responsibilities:

Marketing Strategy

 • Create and develop marketing strategies for a group of product
 • Develop and plan concept of new product include determining product price, promotion plan and marketing activities
 • Analyze market information consist of market size, market share and growth that gather information from a variety of sources
 • Analyze monthly sales and expense to compare with sale target
 • Create product knowledge and train sales person and involved department

Advertising and Promotion

 • Setup advertising concept and coordinate with agency in order to create an advertising
 • Handle consumer promotion activities and evaluate result of activities
 • Survey market not only our product but also competitor’s product in order to analyze situation and marketing activities

Budgeting

 • Control marketing budget align with marketing plan

Forecasting

 • Cooperate with trade marketing in order to plan and analyze sales in every month.
 • Summarize and present business review in each quarter
 • Manage any problem about lack of stock and packaging

Qualifications:

 • Male or Female, Age 25 - 30 years old
 • Master's Degree in Marketing, MBA, Business Administration or related field.
 • Minimum 3 years in marketing experience
 • Having Experience in FMCG industry would be an advantage
 • Have creative thinking, strong analytical skill and problem solving skills
 • Proficiency in both written and spoken English
 • Computer literacy in MS Office and related software

ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครมาได้ที่ phatcharee.tim@perfectcompanion.com หรือสอบถามที่ คุณพัชรี 02-6709662

พนักงานจัดเรียงสินค้า (Traditional Trade)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • เติมสินค้า เช็คสต็อกสินค้าและความเรียบร้อยต่างๆ เช่น วันหมดอายุ สินค้าชำรุดหรือมีตำหนิ
 • ติดตั้งดูแลสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้า ดูแลความสะอาดสินค้าในพื้นที่ขาย การจัดวางสินค้า (Display)
 • จัดขอพื้นที่พิเศษสำหรับแก้ปัญหาสินค้า On Hand
 • สรุปปัญหาหน้าร้านเสนอต่อผู้บังคับบัญชา สำรวจตลาด และตรวจสอบกิจกรรมต่างๆภายในตลาดและคู่แข่ง
 • ร่วมประชุมทีมระหว่าง ฝ่ายขาย หัวหน้างาน ร่วมนำเสนอวิธีแก้ไขปัญหาและแนวทางในการพัฒนางาน

สถานที่ปฏิบัติงาน: ร้านค้าตามพื้นที่ที่รับผิดชอบ

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • กระตือรือร้น รักงานขายและงานบริการ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
 • มีทักษะการเจรจาต่อรอง และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
 • หากมีประสบการณ์การเป็นพีซีจัดเรียงสินค้า พนักงานเมอร์เชียนไดซ์หรือพนักงานขาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีรถจักรยานยนต์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครมาได้ที่ phatcharee.tim@perfectcompanion.com หรือสอบถามที่ คุณพัชรี 02-6709662

พนักงานพรีออเดอร์เซลล์ / พนักงานเมอร์เชียนไดซ์ (Modern Trade)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ปฏิบัติงานร่วมกับผู้จัดการสาขาในส่วนของการจัดการหน้าร้านของห้างโมเดิร์นเทรด
 • เติมสินค้า เช็คสต็อกสินค้าทั้งหน้าร้านและหลังร้าน เช่น วันหมดอายุ สินค้าชำรุดหรือมีตำหนิ
 • ติดตั้งดูแลสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้า ดูแลความสะอาดสินค้าในพื้นที่ขาย การจัดวางสินค้า (Display)
 • สรุปรายการโปรโมชั่น จัดขอพื้นที่พิเศษสำหรับแก้ปัญหาสินค้า On Hand
 • สรุปปัญหาหน้าร้านเสนอต่อผู้บังคับบัญชา สำรวจตลาด และตรวจสอบกิจกรรมต่างๆ ภายในตลาดและคู่แข่ง
 • ร่วมประชุมทีมระหว่าง ฝ่ายขาย หัวหน้างาน ร่วมนำเสนอวิธีแก้ไขปัญหาและแนวทางในการพัฒนางาน

สถานที่ปฏิบัติงาน: ห้างสรรพสินค้าโมเดิร์นเทรด ร้านสะดวกซื้อ (CVS) ตามพื้นที่ที่รับผิดชอบ

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • กระตือรือร้น รักงานขายและงานบริการ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
 • มีทักษะการเจรจาต่อรอง และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
 •  หากมีประสบการณ์การเป็นพีซีจัดเรียงสินค้า พนักงานเมอร์เชียนไดซ์หรือพนักงานขาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครมาได้ที่ phatcharee.tim@perfectcompanion.com หรือสอบถามที่ คุณพัชรี 02-6709662

Key Account Representative (Modern Trade)

Responsibilities:

 • Responsible for managing customers in terms of developing and implementing sales, merchandising and promotions
 • Developing excellent long-term partnerships and relationships with all key customers to maximize business growth potential and customer satisfaction
 • Ensure that customer system and processes are mapped with PCG’s, in order to have smooth operationswith less error
 • Manage all promotions & activities to maximize sales and in line with budget
 • Ensure and implement the customer POP aligned with our brand strategy to: new products, assortment, pricing, merchandising and promotion
 • Negotiate yearly trading terms with customer in line with annual business plan targets and budget
 • Manage Budget and expenditure
 • Review and update business performance, strengthen relationship, perform cooperative store problem solving, new products and product detail alteration, promotion propositions, settle trade expenses and gain competitor information

Qualifications:

 • Thai Nationality, age between 25-35 years old
 • Bachelor degree or higher in Business Administrative, Marketing or related field
 • At least 2 years work experience in Modern Trade channel
 • Good command of English
 • Good negotiation and presentation skills
 • Self-motivated and goal-oriented
 • Analytical thinking and able to work under pressure
 • Flexible to travel or work in both Bangkok and up-countries area

ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครมาได้ที่ phatcharee.tim@perfectcompanion.com หรือสอบถามที่ คุณพัชรี 02-6709662

Trade Marketing (Modern Trade)

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

 • รวบรวมและจัดทำข้อมูลด้านการขายจากช่องทาง Modern Trade
 • วิเคราะห์และวางแผนการทำ Promotion ให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ตั้งไว้เพื่อให้เกิดยอดขาย
 • สร้างภาพลักษณ์สินค้าและขยายจุดขาย ทำแผนกลยุทธ์นำเสนอผู้บริหาร
 • บริหารสต็อคสินค้า ประสานงานเรื่องอุปกรณ์ส่งเสริมการขาย จัดกิจกรรมทางการตลาดในรูปแบบต่างๆ
 • ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนทีมขายช่องทาง Modern Trade

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไปสาขาการตลาด/บริหารธุรกิจ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 2 ปีในด้านการตลาด/การขายในช่องทาง Modern Trade(ประสบการณ์ในอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภคหรืออาหารสัตว์เลี้ยงจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ และใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS Office และ Software ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ มีทัศนคติดี กระตือรือร้นและปรับตัวได้เร็ว

ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครมาได้ที่ phatcharee.tim@perfectcompanion.com หรือสอบถามที่ คุณพัชรี 02-6709662

Trade Marketing (Traditional Trade)

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

 • จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย อุปกรณ์และสื่อทางการตลาด การประชาสัมพันธ์ เพื่อสนับสนุนฝ่ายขาย Traditional Trade
 • สำรวจสถานการณ์ตลาด คู่แข่งและช่องทางการขายใหม่ๆ
 • จัดหา Supplier เพื่อจัดทำสื่อการตลาดและการส่งเสริมการขายต่างๆ
 • จัดทำ Planogram เพื่อสนับสนุนฝ่ายขายในการขายสินค้า
 • สรุปข้อมูลการขาย การ Forecast ยอดขาย และ P&L ประจำเดือนเพื่อนำไปวางแผนและนำเสนอผู้บริหาร

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
  ปริญญาตรีสาขาการตลาด/บริหารธุรกิจ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 3 ปีในด้านการตลาด/การขาย/Category Management หรืองานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 •   (ประสบการณ์ในอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภคหรืออาหารสัตว์เลี้ยงจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีทักษะในการวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ข้อมูล
 •  มีความรู้และประสบการณ์ในการสื่อสารด้านการตลาดและโฆษณา
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office และ Software ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ มีทัศนคติดี กระตือรือร้นและปรับตัวได้เร็ว

ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครมาได้ที่ phatcharee.tim@perfectcompanion.com หรือสอบถามที่ คุณพัชรี 02-6709662

พนักงานขาย (สัตวแพทย์)

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

 • นำเสนอสินค้าให้แก่ร้านค้าในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
 • ผลักดันยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด
 • ประสานงานขายและรับข้อร้องเรียนต่างๆ จากลูกค้า
 • สำรวจข้อมูลการแข่งขันในตลาด และสรรหาช่องทางใหม่ๆในการขายสินค้า
 • จัดทำรายงานการขายและนำเสนอเพื่อพัฒนายอดขายและการบริการ

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี สาขาสัตวแพทย์ศาสตร์ อายุไม่เกิน 35 ปี
 • หากมีประสบการณ์ด้านการขายสินค้าอุปโภคบริโภค หรืออาหารสัตว์เลี้ยงจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่่
 • มนุษยสัมพันธ์ดี รักงานขายและการบริการ

ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครมาได้ที่ phatcharee.tim@perfectcompanion.com หรือสอบถามที่ คุณพัชรี 02-6709662

พนักงานขาย (Traditional Trade)

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

 • นำเสนอสินค้าให้แก่ร้านค้าในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
 • ผลักดันยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด
 • ประสานงานขายและรับข้อร้องเรียนต่างๆ จากลูกค้า
 • สำรวจข้อมูลการแข่งขันในตลาด และสรรหาช่องทางใหม่ๆ ในการขายสินค้า
 • จัดทำรายงานการขายและนำเสนอเพื่อพัฒนายอดขายและการบริการ

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี ทุกสาขา อายุไม่เกิน 35 ปี
 • มีประสบการณ์งานขายอย่างน้อย 2 ปี ในกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค หรืออาหารสัตว์เลี้ยงจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่่
 • มนุษยสัมพันธ์ดี รักงานขายและการบริการ

ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครมาได้ที่ phatcharee.tim@perfectcompanion.com หรือสอบถามที่ คุณพัชรี 02-6709662

COPYRIGHT @ 2003 -- 2017 PERFECT COMPANION GROUP,ALL RIGHTS RESERVED