Th
|
 Shop Online
 e-Card
 SmartHeart
 Me-O
 MaxWin
 Optimum
 PCG
Blog
อินเทรนด์กับอาหารสุนัข
“ โฮลิสติก ”

Holistic Trend


อาหารสุนัขมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงคุณภาพมาอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา เพื่อให้มีความเหมาะสมและใกล้เคียงกับคุณภาพของอาหารมนุษย์ เดิมทีนั้นอาหารสุนัขเป็นเพียงแค่เศษเนื้อและเครื่องในที่มนุษย์ไม่บริโภค จากนั้นเมื่อผู้คนให้ความสนใจ เรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับสุนัขมากยิ่งขึ้น จึงเกิดการพัฒนาทางด้านอาหารสุนัข เพื่อผลิตอาหารสุนัขให้ได้คุณภาพที่เหมาะสมและมีความสมดุลกับสุนัขอย่างถึงที่สุด ทำให้สุนัขในปัจจุบันมีอายุที่ยืนยาวมากกว่าแต่ก่อน แต่อย่างไรก็ตามการที่สุนัขจะมีอายุที่ยืนยาว และมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์นั้น  ย่อมขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นตัวของสุนัขเอง การดูแลเอาใจใส่ของเจ้าของ และที่สำคัญอาหารที่ให้กับสุนัขทานในแต่ละวัน

“ อาหารโฮลิสติก ” เป็นอะไรที่แตกต่างจากอาหารสูตรเดิมๆ ที่มีอยู่ และเป็นมากกว่าอาหารที่ให้เพียงแค่พลังงาน คำว่า “ โฮลิสติก หรือ Holistic ” เป็นคำที่มาจากภาษากรีกของคำว่า “ โฮลอส หรือ Holos ” มีความหมายถึง ความเป็นจริงหรือความสมบูรณ์ทั้งหมดของสรรพสิ่ง มีเอกลักษณ์และเอกภาพที่มิอาจแบ่งแยกเป็นส่วนย่อยได้ และ สำหรับภาษาอังกฤษให้ความหมายว่า             “ องค์รวม ” ฉะนั้นแล้วความหมายที่แท้จริงของอาหารโฮลิสติกนั้น หมายความถึง อาหารที่มีความสมบูรณ์ พร้อมสรรพ ทั้งจากความหลากหลายของวัตถุดิบที่มีคุณภาพ และมีความสมดุลต่อร่างกาย และสามารถตอบสนองต่อสุขภาพร่างกายทุกๆ ระบบไปพร้อมๆ กัน

“ เหมือนได้คุณค่าจากธรรมชาติแท้ทุกคำ อีกระดับของการดูแลเป็นพิเศษ ”

เหตุผลสำคัญที่ทำให้อาหารสุนัข “ โฮลิสติก ” ได้รับความนิยมก็คือ

  • มีการคัดสรรวัตถุดิบทั้งหมดมาจากธรรมชาติ (Natural)
  • ไม่ใช้วัตถุดิบที่มาจากการสังเคราะห์ทางเคมี ซึ่งรวมไปถึงสารถนอมอาหาร และสีผสมอาหาร
  • มีส่วนผสมของพรีไบโอติก (Pre-Biotic) และโปรไบโอติก (Pro-Biotic) ช่วยปรับสมดุลของจุลินทรีย์ ที่ มีประโยชน์ในลำไส้ ช่วยให้ระบบทางเดินอาหารทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • วัตถุดิบส่วนใหญ่เป็นวัตถุดิบที่เป็นเกรดสำหรับคนบริโภค (Human Grade) ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่มีคุณภาพ สูง มีความปลอดภัย มีความสามารถในการย่อยและนำไปใช้ได้สูง
  • วัตถุดิบที่มาจากธรรมชาตินั้น มีความหลากหลาย ซึ่งรวมไปถึงวัตถุดิบประเภทของธัญพืชและผลไม้
ตัวอย่างการแบ่งประเภทของอาหารสุนัข
ชนิดสัตว์ ตามอายุ ตามขนาด ความเฉพาะด้าน เพื่อสุขภาพ
อาหารสุนัข ลูกสุนัข (< 1 ปี) สุนัขพันธุ์เล็ก สุนัขสูงวัย (> 7 ปี) โฮลิสติก
สุนัขโต (> 1 ปี) สุนัขพันธุ์กลาง กระชับรูปร่าง (Fit and Firm) ออร์แกนิค
สุนัขพันธุ์ใหญ่ บำรุงผิวหนัง
บำรุงข้อต่อ
COPYRIGHT @ 2003 -- 2017 PERFECT COMPANION GROUP,ALL RIGHTS RESERVED